Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Werkwijze van Together Woonvorm

Woonvorm Together stelt de behoefte van de cliënten centraal bij de zorgverlening en begeleiding. Woonvorm Together stimuleert haar cliënten om zelfstandig te handelen waar dat mogelijk is. We helpen bij het dragen van verantwoordelijkheid en het bouwen aan duurzame relaties. We sluiten hierbij aan bij wat de cliënt belangrijk en waardevol vindt, wat hij of zij zelf kan en wilt of wat hij of zij met ondersteuning van het netwerk zelf kan organiseren. We vinden het hierbij dan ook van groot belang dat we regelmatig met elkaar in gesprek gaan om te luisteren naar de betekenis die zijn of haal leven, talenten, beperkingen, relaties en geloof voor hem of haar hebben.

Kennismakingsgesprek

Met eventuele nieuwe cliënten vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek inventariseren we uw hulpvraag zo zorgvuldig mogelijk om zo zorg op maat te kunnen bieden. Naar aanleiding van dit gesprek stellen we samen een zorgondersteuningsplan op.

Jouw zorgondersteuningsplan

Als je van ons begeleiding ontvangt, in welke vorm dan ook, betekent dit dat je een eigen zorg- en werkplan krijgt. Dit zorg- en werkplan is jouw plan en we gaan uit van jouw mogelijkheden. Samen kijken we welke zorg je nodig hebt en passen we ons hier zo goed mogelijk op aan. Elk half jaar evalueren we gezamenlijk het plan en kijken we wat er goed gaat en wat nog beter kan.

Werkwijze bij Wonen

We vinden het van groot belang dat bewoners het onderling goed met elkaar kunnen vinden. Dat zorgt voor een optimaal wooncomfort. Om die reden vindt met potentiële nieuwe bewoners een kennismakingsgesprek en een ontmoeting met de huidige bewoners plaats. Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groep te creëren. Daarom hanteren wij in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de plaatsing.

Een goede match

Bij Together Woonvorm wonen cliënten gezamenlijk op een locatie. Het is dan ook belangrijk dat bewoners goed met elkaar overweg kunnen. Daarom ontmoeten nieuwe cliënten en huidige cliënten elkaar om te bekijken of er een klik is. Op basis van de contacten met de nieuwe cliënten zoeken we naar een goede match tussen nieuwe en huidige bewoners. Bij het zoeken naar de match is het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)/ zorgprofiel niet leidend, de juiste klik wel.

Werkwijze bij Dagbesteding

Bij een aanmelding voor dagbesteding kijken we samen naar de hulpvraag en of wij kunnen bieden wat nodig is. Vanuit een huiselijke en warme omgeving kunnen deelnemers aan diverse activiteiten deelnemen. Deze activiteiten kunnen zowel binnen als buiten zijn. Onze uitgangswaarden zijn:

We kijken naar de deelnemer en niet naar de beperking. Ieder mens mag zijn wie hij of zij is. Ieder mens is uniek met zijn eigen eigenschappen, talenten en kwaliteiten. Hierbij accepteren wij dat de beperking een deel van de deelnemer is. Tegelijkertijd zien wij dat de deelnemer meer is dan zijn of haar beperking. Bij Woonvorm Together kijken we daarom in de eerste plaats naar wat de deelnemers wel kunnen!

Wij werken vanuit het principe dat de cliënt zelf de regie behoudt. De activiteiten worden altijd in overleg met de deelnemers bepaald en onze begeleiding is dan ook gericht op:

  • Contacten met anderen aangaan en onderhouden
  • Sociale vaardigheden vergroten
  • Weerbaarheid en assertiviteit vergroten
  • Vrijetijdsinvulling en gezamenlijke activiteiten

Door de vele mogelijkheden die de werkruimte, weilanden, stallen, moestuin en erf bieden, kunnen we altijd wel iets passends vinden. We vinden het vooral belangrijk dat de activiteiten zinvol zijn. Men voelt zich weer nuttig en telt weer mee. Dit verhoogt de eigenwaarde van mensen. Bij alles wat we aanbieden gaat het erom dat u zich er prettig bij voelt. Niets moet, alles mag. Er is veel persoonlijke aandacht. Een luisterend oor, een woord, een schouderklop. Mensen die JOU zien staan!

Werkwijze bij Ambulante begeleiding

Met eventuele nieuwe deelnemers vindt, zoals bij alle begeleiding van Woonvorm Together, allereerst een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens die gesprek inventariseren we uw hulpvraag zo zorgvuldig mogelijk om zo zorg op maat te kunnen bieden. Samen kijken we naar de activiteiten om zo te werken aan de hulpvraag. De invulling van deze activiteiten nemen we op in het werkplan.

Wij werken vanuit het principe dat de cliënt zelf de regie behoudt. De activiteiten worden altijd in overleg met de deelnemers bepaald en onze begeleiding is dan ook gericht op:

  • Contacten met anderen aangaan en onderhouden
  • Sociale vaardigheden vergroten
  • Weerbaarheid en assertiviteit vergroten
  • Vrijetijdsinvulling en gezamenlijke activiteiten

Wij ondersteunen waar nodig om te zorgen dat jij, vanuit eigen mogelijkheden, mee kunt doen. Wij doen dit met liefde en respect. Immers: Ieder mens is uniek met zijn eigen eigenschappen, talenten en kwaliteiten. Onze ondersteuning is liefdevol, persoonlijk, betrokken en deskundig.

Indicaties

Voor het wonen binnen de woonvorm is een indicatie nodig. Dit kan zowel een CIZ-indicatie of een GGZ-indicatie zijn. Samen kijken we of deze toereikend is om bij ons te komen wonen. Wij bieden zorg via het Persoonsgebonden Budget (PGB). Of je nou verstandelijk beperkt bent, licht verstandelijk beperkt of een GGZ-indicatie hebt, binnen Woonvorm Together is er veel mogelijk. We gaan uit van de behoefte van de cliënt en kijken samen naar de mogelijkheden. Meer over dit onderwerp leest u bij tarieven.

Heeft u nog geen indicatie voor beschermd wonen maar wilt u wel komen wonen bij Woonvorm Together, neem dan gerust contact met ons op. Wellicht kunnen wij u helpen bij de aanvraag van uw indicatie.

Voor ambulante begeleiding of dagbesteding kunt u bij ons terecht met een WMO-indicatie. Wij hebben contracten met de gemeente Hardenberg-Ommen, De Wolden, Twenterand, Hellendoorn en Dalfsen. Meer weten over de begeleiding van Together Woonvorm? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie of vraag ernaar bij het wijkteam van uw gemeente.