Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Over ons

Together Woonvorm is een initiatief van Wilbert en Liezette Hoekman. Zij zijn de bewoners en gezinsouders / begeleiders van Together Woonvorm. Het gezin Hoekman heeft jarenlange ervaring met de zorg voor ernstig getraumatiseerde kinderen met gedragsproblemen. Deze kinderen worden liefdevol opgevangen binnen het gezin. Dit gezin bestaat, naast Wilbert en Liezette uit drie zoons en één dochter. De oudste twee kinderen wonen inmiddels op zichzelf.

We stelden vast dat de opgevangen kinderen graag bij ons wilden blijven wonen. Ook nadat zij de volwassen leeftijd hadden bereikt. Zo ontstond het idee om een kleinschalige woonvorm op te richten. Op deze manier kunnen wij voor 'onze' kinderen blijven zorgen.

Scholing

Wilbert heeft de opleiding tot persoonlijk begeleider gevolgd. Hij begeleidt de (jong)volwassen bewoners tijdens de dagelijkse activiteiten. Liezette heeft in 2016 de HBO opleiding tot cognitief gedragstherapeute met goed gevolg afgerond. Zij is het aanspreekpunt voor de zorg en begeleiding van de bewoners. Naast haar werk voor Together Woonvorm heeft Liezette jarenlang gewerkt in een huisartsenpraktijk.

Visie

De visie van Woonvorm Together valt in drie woorden te vatten: geborgenheid, eigenheid en liefde. De woonvorm is ontstaan vanuit een diepe, warme, liefdevolle en geborgen relatie met onze kinderen. Onvoorwaardelijke liefde. Er is een band ontstaan waarbij een ieder zich kan ontplooien en ontwikkelen naar zijn eigen kunnen. Elke bewoner mag zijn wie hij of zij is. Ieder kind is uniek met zijn eigen eigenschappen, talenten en kwaliteiten. Hierbij accepteren wij dat de beperking een deel van de bewoner is. Tegelijkertijd zien wij dat de bewoner altijd meer is dan zijn of haar beperking. Bij Together Woonvorm kijken we daarom in de eerste plaats naar wat onze bewoners wél kunnen.

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking

Together Woonvorm heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom laten wij onze zorg periodiek toetsen. Naast de betrokken instanties spelen bewoners, ouders en deskundigen een belangrijke rol in deze toetsing. Zo wordt er elk half jaar stil gestaan bij de geboden zorg door middel van een evaluatiegesprek, waarbij we gezamenlijk stil staan bij de doelen en de begeleiding.

Voor zowel medische als paramedische zorg maakt Together Woonvorm gebruik van al bestaande mogelijkheden en expertise.

VOG en vergewisplicht

Alle medewerkers van Together Woonvorm dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag af te kunnen leveren. Hieruit blijkt dat het gedrag van de medewerkers geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Daarnaast is Together Woonvorm verplicht om te controleren of een nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet vergewisplicht.

Veilig Incidenten Melden

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Meldingssystemen voor deze (bijna) fouten verbeteren de kwaliteit van de gezondheidszorg. Together Woonvorm heeft een intern meldingssysteem die gebaseerd is op de richtlijnen van 'Veilig incidenten melden'. Daarnaast zullen cliënten op de hoogte gebracht worden van incidenten.

Klachtenregeling

Together Woonvorm streeft naar het leveren van kwalitatief goede zorg. Mocht er desondanks onvrede zijn en lukt het niet om er samen met de begeleiding van Together Woonvorm uit te komen, dan is er de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen via het Klachtenportaal Zorg. Tevens zijn wij aangesloten bij de erkende geschilleninstantie van Klachtenportaal Zorg, waarmee wij voldoen aan de eisen die de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) heeft gesteld.

Vragen of meer informatie over Together Woonvorm? Neem gerust contact met ons op.